Ako nastaviť pokladňu

Na záložke Financie > Pokladňa nájdete prehľadný zoznam pokladničných dokladov. Z tohto prehľadu je možné vytlačiť hromadne aj jednotlivo pokladničné doklady, aj pokladničnú knihu za obdobie, ktoré potrebujete.

V prípade, že ste počas vystavovania dokladov niektoré zmazali a máte ich číslovanie poprehadzované, môžete využiť tlačidlo Zoradiť doklady alebo Prečíslovať.

Náš tip: Pri prečíslovaní musia byť vymazané doklady odstránené aj z koša

Nový pokladničný doklad si vytvoríte cez Financie > Pokladňa – tlačidlo Nový pokladničný doklad.

Záložka Základné údaje

Pokladňa :                                                                                                      

Rozkliknutím výberového poľa vyberiete Pokladňu (tuzemskú, zahraničnú), v ktorej budete doklad vystavovať a účtovať. Viac o nastavení pokladní nájdete TU.

Náš tip: Ak ide o príjmový pokladničný doklad,  je potrebné vybrať Príjem, ak ide o výdavkový pokladničný doklad, tak Výdaj.

Číslo dokladu                                                                                                                       

Číslo sa automaticky vygeneruje z preddefinovaného počítadla, alebo používateľ môže číslo dokladu podľa potreby zadať ručne.

Partner                                                                                                                                

Partner, na ktorého bude doklad vystavený, sa vyberie zo zoznamu nadefinovaných partnerov na základe IČO, alebo názvu spoločnosti. Po prvom použití partnera (spoločnosti) sa automaticky uloží do zoznamu partnerov, ktorých pri vystavovaní nových dokladov prioritne ponúkne na výber.

Kód DPH                                                                                                                   

Kód DPH sa vyberie podľa potreby.

Záložka Účtovné údaje

Paragraf DPH                                                                                                                   

Paragraf sa automaticky vyplní po zadaní kódu DPH v základných údajoch.

Obdobie                                                                                                                             

Obdobie sa automaticky vyplní podľa dátumu vystavenia dokladu v základných údajoch.

Účet                                                                                                                                      

Systém automaticky natiahne účet z účtovej osnovy na základe nastavenia z príslušnej pokladne.

Mena                                                                                                                                       

Kód meny sa natiahne na základe typu pokladne v základných údajoch.

Koeficient a kurz                                                                                                                             

Ide o prepočet v prípade, ak je doklad vystavovaný v inej mene, ako je hlavná.

Záložka Rozšírené údaje

ID prípadu                                                                                                                            

Systém pole vyplní automaticky podľa čísla dokladu.

Tlačový výstup                                                                                                                        

Výber zostavy, ktorá bude použitá pre tlač dokladu.

Po vyplnení vyššie spomínaných záložiek je potrebné kliknúť na tlačidlo Uložiť a prejsť na Riadky a až následne je možné pridať riadky pokladničného dokladu.

Záložka Riadky

Riadky dokladu sa pridávajú cez tlačidlo Nový riadok. Po vyplnení údajov v riadku pokladničného dokladu, je potrebné záznam uložiť v hornej časti okna. Po uložení riadku sa doklad automaticky zaúčtuje, čím sa vyplnia aj záložky DPH (ak je vyplnený Kód DPH) a Zaúčtovanie.

Náš tip: Na riadok pokladničného dokladu môžete napárovať faktúru, ktorá bude hradená cez pokladňu, alebo môžete názov položky vpísať len do pola Popis.

Záložka DPH                                                                                                                            

Záložka DPH ostáva prázdna v prípade, ak nevzniká DPH položka (neúčtujeme na účet 343*).

Záložka Zaúčtovanie

Ponúka prehľad účtov z účtovej osnovy, na ktorých sa uskutoční zápis na stranu MD a DAL .

Už nemusíte nanovo vypĺňať celý pokladničný doklad, kliknutím na tlačidlo Viac > Kopírovať pokladničný doklad si vytvoríte kópiu dokladu.

Mohlo by vás tiež zaujímať

Vyskúšajte Profit365 zadarmo

A začnite používať všetky funkcie
počas 30 dní zdarma.

Vyskúšať zadarmo
bez nutnosti vkladania platobnej karty
Web Profit365 používa cookies. Prehliadaním tohoto webu súhlasíte s ich používaním. Viac informácií OK