Evidencia majetku

Prehľadný zoznam majetku nájdete v záložke Účtovníctvo > Majetok > Evidencia

Zo zoznamu majetku je pomocou tlačidla Tlač možné vytlačiť Inventárny súpis majetku za zvolené obdobie, Inventárnu kartu majetku aj Daňové a účtovné odpisy za konkrétne obdobie.

Nový majetok je možné zaregistrovať kliknutím na tlačidlo Nový majetok a následne je potrebné vyplniť všetky povinné polia (označené sú červenou hviezdičkou).

V rozbaľovacom poli Majetková skupina je potrebné vybrať z preddefinovaných majetkových skupín, na ktoré je naviazané nastavenie účtovania, ktoré systém pri vytváraní majetkovej karty automaticky dotiahne do záložky Účtovné údaje.

Šanón je doťahovaný automaticky z nastavení.

Obstarávacia cena:

Cena, za ktorú sa majetok obstaral (vrátane nákladov spojených s jeho obstaraním).

Následne po kliknutí na tlačidlo Uložiť je možné majetok cez záložku Účtovné údaje zaradiť do používania

Záložka – Účtovné údaje:

Účet majetku, oprávok, odpisov aj zostatkovej ceny sa vyplní podľa účtovnej skupiny. Účtovná skupina je automaticky vyplnená podľa nastavení účtovnej skupiny.

Ak máte na základných údajoch majetku zaškrtnuté nastavenie: Účtovná skupina sa rovná s daňovou, tak sa Vám na záložke Účtovné údaje zobrazuje len daňová skupina na výber.

Majetok zaradíte kliknutím na tlačidlo Zaradenie do užívania, kde je následne potrebné vyplniť dátum zaradenia (automaticky natiahne dátum obstarania) a účet obstarania. Po kliknutí na tlačidlo Zaradiť do užívania sa na majetku vypočítajú účtovné aj daňové odpisy. Účtovné odpisy nájdete na záložke Operácie a daňové odpisy na záložke Daňový odpisový plán.

Technické zhodnotenie                                                                                                        

Cez záložku Operácie je možne pridať majetku technické zhodnotenie. Po kliknutí na tlačidlo Technické zhodnotenie sa Vám zobrazia 3 polia, ktoré je potrebné vyplniť:

  • Dátum technického zhodnotenia:  automaticky sa vyplní aktuálny dátum
  • Hodnota technického zhodnotenia
  • Účet obstarania

Po kliknutí na tlačidlo Započítať technické zhodnotenie, sa Vami zadaná suma technického zhodnotenia zobrazí medzi účtovnými odpismi v príslušnom mesiaci.

Vyradenie z užívania                                                                                                                        

Vyradenie úzko súvisí s odpisovaním majetku, čiže prenesením zostatkovej ceny vyradeného dlhodobého majetku do nákladov (ak sa dlhodobý majetok vyraďuje ešte pred jeho úplným odpísaním).

Po kliknutí na tlačidlo Vyradenie z užívania sa zobrazí pole s aktuálnym dátumom vyradenia, ktorý je možné zmeniť a pole s účtom zostatkovej ceny, ktoré je vyplnené podľa majetkovej skupiny. Vyradenie potvrdíte kliknutím na tlačidlo Vyradiť z užívania.

Náš Tip: V prípade, že chcete zrušiť vyradenie majetku, stačí opätovne kliknúť na tlačidlo Vyradenie z užívania a následne na tlačidlo Zrušiť vyradenie z užívania a odpisy majetku sa Vám znova zobrazia.

Pri zaradení, vyradení, zrušení vyradenia alebo zaradenia, sa vždy uskutoční zápis do hlavnej knihy na účty, ktoré prislúchajú k daným operáciám s majetkom.

Majetok  je možné preradiť do inej daňovej, alebo účtovnej skupiny k prislúchajúcemu dátumu. Pri preradení je potrebné vyplniť na základných údajoch majetku pole Platí do, následne vybrať novú skupinu, podľa ktorej sa bude majetok odpisovať a vyplniť v tom istom riadku pole Platí od.  Po zadaní potrebných údajov môžete kliknúť na tlačidlo Prepočítať odpisy. Zmena účtovných odpisov sa prejaví na záložke Operácie a zmena daňových odpisov na záložke Daňový odpisový plán. Zmeny odpisov sa tak isto prejavia aj v hlavnej knihe na príslušných účtoch.

Mohlo by vás tiež zaujímať

Vyskúšajte Profit365 zadarmo

A začnite používať všetky funkcie
počas 30 dní zdarma.

Vyskúšať zadarmo
bez nutnosti vkladania platobnej karty
Web Profit365 používa cookies. Prehliadaním tohoto webu súhlasíte s ich používaním. Viac informácií OK