Zálohová faktúra

Firma je povinná do 15 dní od prijatia platby odoslať daňový doklad so zúčtovaním DPH.

V praxi sa vyskytujú dve možnosti, ako celý obchod prebehol. Od toho závisí aj spôsob zaúčtovania.

Prípad A                                                                                                                         

Ak dodávateľ iba čaká na platbu, ale tovar alebo službu ihneď dodá, vystaví faktúru za plnenie a od výslednej sumy k úhrade odpočíta zaplatenú sumu.

Doklady:

  • Zálohová faktúra (je iba evidovaná, nie je ale účtovným dokladom, preto sa nemá zobrazovať v účtovných knihách)
  • Platba – zaúčtované s bankovým výpisom
  • Faktúra, niekedy sa pre ľahšie rozlíšenie pojmov ľudovo nazýva „ostrá“

Prípad B                                                                                                                         

Dodávateľ ešte nemôže zrealizovať dodávku, lebo napríklad  tovar objedná až po prijatí platby. Vystaví teda daňový doklad o prijatej platbe. Ak neskôr dodá tovar, vystaví „ostrú“ faktúru a pridá riadok s odúčtovaním daňového dokladu o prijatej platbe.

Doklady:

  • Zálohová faktúra (je iba evidovaná, nie je ale účtovným dokladom, preto sa nemá zobrazovať v účtovných knihách)
  • Platba – zaúčtované s bankovým výpisom alebo pokladničným dokladom
  • Daňový doklad – realizuje sa ako faktúra, kde sa uvedie, že ide o zúčtovanie daňovej platby
  • Faktúra, ktorá obsahuje aj odúčtovanie daňového dokladu

Oba prípady sa logicky vyskytujú aj na odberateľovej strane, nakoľko musí spracovať rovnaký proces ako dodávateľ.

Prípad A                                                                                                                               

Predajná zálohová faktúra sa vystaví v menu  Predaj > Zálohová faktúra. V účtovníctve sa faktúra nezobrazuje, ale nesie si so sebou predpripravenú predkontáciu 324. V prípade jednoduchého účtovníctva kód POH100 – Pohľadávky iné

Pri platbe, ktorá sa môže realizovať prostredníctvom banky alebo pokladne, sa následne na riadku bankového, alebo pokladničného dokladu do poľa Doklad napíše variabilný symbol. Riadok sa buď dokončí automaticky, alebo ho bude možné vybrať zo zoznamu.

ppo

Platba bude automaticky zaevidovaná 221/324 alebo 211/324 v závislosti od spôsobu úhrady.

V prípade jednoduchého účtovníctva HOT001 / POH100 alebo BAN001/POH100

Pri vystavovaní faktúry sa nakoniec cez záložku Zúčtovanie preddavkov pridá platba. Pre zobrazenie zálohovej faktúry je potrebné kliknúť na šípku v poli Zálohové platby.

zaloha-ppo

Formulár sa doplní hodnotami a po uložení je zápis kompletný.

Do faktúry pribudnú riadky 324/311.

Prípad B                                                                                                                        

Zálohová faktúra sa vystaví v menu Zálohová faktúra. V účtovníctve sa faktúra nezobrazuje, ale nesie si so sebou predpripravenú predkontáciu 324.

Pri platbe, ktorá sa môže realizovať prostredníctvom banky alebo pokladne, sa následne na riadku bankového, alebo pokladničného dokladu do poľa Doklad napíše variabilný symbol. Riadok sa buď dokončí automaticky, alebo ho bude možné vybrať zo zoznamu.

Platba bude automaticky zaevidovaná 221/324 alebo 211/324 v závislosti od spôsobu úhrady.

V prípade jednoduchého účtovníctva HOT001 / POH100 alebo BAN001/POH100

Daňový doklad sa zaúčtuje ako vystavená faktúra cez záložku Predaj > faktúra s jedným riadkom a kódom DPH P20. Účet DAL je 324A.

Následne sa cez záložku Zúčtovanie preddavkov pridá platba. Pre zobrazenie zálohovej faktúry je potrebné kliknúť na šípku v poli Zálohové platby.

Formulár sa doplní hodnotami a po uložení je zápis kompletný.

Do faktúry pribudnú riadky 324/311. V prípade jednoduchého účtovníctva  POH/POH Celková suma k úhrade je 0.

Celková suma k úhrade je 0 v prípade, že zálohová faktúra pokryla celu sumu ostrej faktúry. Ak má zálohová faktúra hodnotu menšiu ako ostrá faktúra, zálohová suma bude odpočítaná od celkovej sumy.

Po vystavení finálnej VYF sa k riadkom doplní riadok s množstvom -1, sumou a účtom z daňového dokladu.

Mohlo by vás tiež zaujímať

Vyskúšajte Profit365 zadarmo

A začnite používať všetky funkcie
počas 30 dní zdarma.

Vyskúšať zadarmo
bez nutnosti vkladania platobnej karty
Web Profit365 používa cookies. Prehliadaním tohoto webu súhlasíte s ich používaním. Viac informácií OK