Predajná faktúra

Vytvorenie Predajnej faktúry je možné cez záložku Predaj > Faktúra

Na prehľade faktúr sa Vám zobrazuje zoznam všetkých Vašich vystavených faktúr.

Vystavenú faktúru je možné vytvoriť cez záložku Predaj > Faktúra (prípadne cez záložku Účtovníctvo > Vystavené faktúry) – žlté tlačidlo Nová faktúra.

V základných údajoch je potrebné vyplniť povinné pole Odberateľ (pozri nižšie Náš tip), bez ktorého nie je možné pridať do faktúry riadky. Dátum vystavenia a Dátum dodania sa vyplní automaticky podľa aktuálneho dátumu. Dátum splatnosti je štandardne nastavený na 7 dní. V prípade, že máte pri danom partnerovi nastavenú splatnosť, dátum splatnosti sa Vám automaticky nastaví podľa partnera, na ktorom máte uvedenú splatnosť (Ako nastaviť splatnosť pri každom partnerovi zvlášť?). Všetky uvedené dátumy sú povinné údaje, ktoré je ale možné meniť podľa potreby.

Náš tip: Automatické vyhľadávanie partnerov fungujte taktiež aj pri pridávaní účtovných dokladov do Profit365. Ak v aplikácii nemáte zadaného partnera, stačí do poľa Odberateľ napísať IČO, alebo názov firmy a systém Vám danú firmu vyhľadá a po uložení dokladu pridá automaticky medzi Vašich partnerov, spolu s jeho IČO, DIČ, adresou a celým obchodným menom.

Číslo faktúry

Číslo faktúry systém zadáva automaticky v tvare 20160001VYF(prvý doklad). Viete si však ale nastaviť vlastné číslovanie dokladov cez záložku Účtovníctvo > Nastavenia > Počítadla. Návod ako si nastaviť vlastný číselný formát pre faktúry.

Po vyplnení základných údajov, resp. povinných polí, a kliknutí na zelené tlačidlo Uložiť a prejsť na riadky, môžete pridávať riadky do faktúry cez žlté tlačidlo Nový riadok.

Pozor: Na vymazanie riadku na faktúre slúži modré tlačidlo Zmazať, ktoré sa nachádza hneď nad riadkami. Bielym tlačidlo zmazať, vymažete celú faktúru do koša.

Náš tip: Cez tlačidlo Viac viete kopírovať faktúru, vytvoriť dobropis, prípadne výdajku s tým, že všetky údaje z faktúry sa Vám automaticky preklopia do Vami zvoleného dokladu.

Mohlo by vás tiež zaujímať

Vyskúšajte Profit365 zadarmo

A začnite používať všetky funkcie
počas 30 dní zdarma.

Vyskúšať zadarmo
bez nutnosti vkladania platobnej karty
Web Profit365 používa cookies. Prehliadaním tohoto webu súhlasíte s ich používaním. Viac informácií OK