Položky

Ako vytvoriť položku

Novú položku môžete vytvoriť aj cez Predaj > Položky > Nová položka

Každá nová položka musí mať vyplnené povinné údaje označené červenou hviezdičkou, inak ju nebude možné uložiť.

Hneď na záložke Základné údaje máte možnosť označiť položku ako:

  • Skladová
  • Nákupná
  • Predajná
  • Šaržová
  • Set

Aby sa položka zobrazovala na predajných, nákupných aj skladových dokladoch,  musí byť tak označená, pretože ak si položku napr. označíte len ako predajná, tak ju nenájdete v príjemke, výdajke, došlej faktúre.

Pri označení položky ako šaržová, uložení nastavenia a následne opätovnom otvorení, sa na položke vytvorí nová záložka Šarža. Novú šaržu k šaržovej položke vytvoríte cez túto záložku. Pri nešaržových položkách táto záložka nie je.

Ak chcete označiť niektorú z už existujúcich položiek ako šaržovú, postupujte nasledovne:

  • musíte najprv túto položku vyskladniť na stav nula
  • označiť položku ako šaržová
  • následne naskladniť tento tovar aj s uvedením šarže

Ak chcete odznačiť šaržovú položku, musíte ju najprv vyskladniť a až potom odznačiť. Detail pre úpravu šarže sa zobrazí po kliknutí na riadok šarže.

Na čo slúžia šarže?

Šarža je označenie položky, najčastejšie používané v potravinárskom, chemickom, alebo farmaceutickom priemysle. Slúži na veľmi presné označovanie liekov, potravín, skladových zásob. Je to druh evidenčného čísla, kódu položky.

Výrobky, ktoré sa vyrobili v určitom časovom období sú označené spoločnou šaržou, jedným číslom. Šarža, ktorá má rovnaké čísla má spoločné vlastnosti, napríklad materiálové vstupy.

Aké sú možnosti šarží v Profit365?

Pomocou Šarží  môžete zaznamenávať k položkám čísla šarží, dátum exspirácie a neskôr spätne dohľadať informácie o pôvode takto naskladnených a vyskladnených položiek a tiež ďalšie informácie o ich použití.

Ďalšou výhodou šaržovej položky je možnosť zablokovať položku s určitou šaržou pre ďalšiu manipuláciu na sklade.

Pozor: Pri vytváraní položiek pamätajte na to, že položku môžete označiť ako šaržovú len vtedy, ak má nulový stav. Stačí, ak máte na sklade min. 1 kus tovaru pri danej položke a možnosť označiť položku ako šaržovú bude neaktívna.

Ako vytvoriť šaržu

Šaržu vytvoríte cez Sklady > Šarže > Nová šarža

Najprv vyberte položku, pre ktorú idete vytvárať šaržu.

Ak položka nie je vytvorená, zvoľte Pridať položku. Táto možnosť sa nachádza na konci zoznamu v poli Položka. Druhá možnosť ako vytvoriť položku, je postupovať podľa vyššie uvedeného návodu „Ako vytvoriť položku“.

Ak užívateľ vyberie položku, ktorá doteraz nebola šaržová, je možné k nej zadať šaržu, iba ak má nulový stav. Systém pri pokuse o uloženie šarže pre položku s iným ako nulovým stavom, prípadne po dátume expirácie zobrazí správu: „Šaržu nie je možné uložiť, lebo ste vybrali položku, ktorej stav na sklade je väčší ako nula.

Ak označíte šaržu ako blokovanú, a táto šarža je pridelená k určitej položke, potom s danou položkou nie je možné robiť žiadne operácie, napr. vyskladniť tovar.

Dátum exspirácie je povinná položka.

Šarža sa dá zmazať, iba ak na danú šaržu neexistujú pohyby, t.z. nie je prepojená so žiadnym dokladom. Ak sa šarža zmaže, zmaže sa hneď z databázy!

Pri otvorení detailu už existujúcej šarže je možné editovať všetko, okrem Kódu položky, ktorý je neprístupný a Názvu položky, ktorý je neaktívny.

Číslo šarže sa zobrazí aj v prehľade riadkov dokladu ako nový stĺpec a to aj pri výdaji, aj pri príjme tovaru.

Záložka Karta eviduje pohyby šaržovej položky. Kliknutím na riadok sa dostanete priamo na doklad.

Z prehľadu Vašich položiek si môžete pomocou tlačidla Tlač vytlačiť tlačovú zostavu pre stav na sklade, skladovú kartu alebo inventúru skladu.

Mohlo by vás tiež zaujímať

Vyskúšajte Profit365 zadarmo

A začnite používať všetky funkcie
počas 30 dní zdarma.

Vyskúšať zadarmo
bez nutnosti vkladania platobnej karty
Web Profit365 používa cookies. Prehliadaním tohoto webu súhlasíte s ich používaním. Viac informácií OK