Účtovné výkazy

Účtovné výkazy v Profit365 nájdete cez Účtovníctvo > Prehľady > Účtovné výkazy

Vystavenie účtovnej závierky v novej forme výkazu sme pripravili pre jednoduché aj podvojné účtovníctvo.

V prípade podvojného účtovníctva  je automaticky ponúknutá verzia výkazu „UZPOD“. V prípade, že je pre Vás vhodnejší formát mikro účtovnej jednotky, zmeňte si nastavenie cez Firma > Nastavenia > záložka Účtovníctvo > Typ vykazovania.

Ako vytvoriť výkaz

V Účtovných výkazoch kliknutím na tlačidlo Nový výkaz sa zobrazí okno, v ktorom nastavíte k akému dňu závierku vytvárate, následne to potvrdíte kliknutím na tlačidlo Vytvoriť výkaz. V účtovnej závierke na záložke Výkazy nájdete všetky hodnoty. Závierka sa Vám uloží až po kliknutí na tlačidlo Uložiť.

Export výkazu spustíte cez tlačidlo Export. Na výber máte 2 formáty – XML a PDF. Pri exporte  do XML, alebo PDF sa súbor automaticky stiahne na disk Vášho počítača. Vyexportovaný súbor do formátu PDF si môžete vytlačiť na tlačiarni.

Ako sú výkazy nastavené

Výkazy sú nastavené tak, aby vyhovovali čo najväčšiemu počtu firiem. Ak ste „bežná firma“ a nemáte nič individuálne (napríklad máte krátkodobý úver účtovaný na účte 221.), môžete výkaz spustiť. Individuálne nastavenie, teda presmerovanie zostatkov niektorých účtov do iných riadkov účtovnej závierky nastavíte cez Účtovníctvo > Nastavenia > Účtovná osnova na detaile konkrétneho účtu účtovnej osnovy.  Smerovanie zmeníte v poli Riadok v závierkovom výkaze, na ktorom si cieľový riadok vo výkaze môžete prepísať, ale je potrebné presne dodržať formát (napr. r008), inak účet do výkazu nepôjde, lebo zle zadefinovaný riadok nerozozná.

Pri podvojnom účtovníctve sme riešili automatizáciu umiestňovania účtov do aktív, alebo pasív v závislosti na znamienku. Metodický pokyn vydaný Ministerstvom financií SR pritom ešte definuje, že niektoré účty sa posudzujú na úrovni jednotlivej analytiky, iné na úrovni syntetík. Preto sme vytvorili formát, ktorý rozlišuje aj tieto kombinácie. Uvádzame to pre úplnosť, pretože ak si budete niektorý účet meniť, pravdepodobne budete vedieť, na ktorú stranu pôjde a potom stačí uviesť formát „r006“.

Možnosti nastavenia:

  • r006 – suma za tento účet pôjde vždy do riadku r006
  • c006 – suma za tento účet pôjde vždy do riadku r006 – do stĺpca korekcie.
  • r063/r133 – spočíta sa obrat na syntetikách a umiestni sa podľa znamienka do aktív alebo pasív
  • r062-r132  – podľa znamienka na analytickom účte pôjde do aktív alebo pasív
  • r03:co – suma pôjde do riadku r03 a zároveň do čistého obratu. Platí iba pre výnosové účty.

Výkaz sa zaokrúhľuje na celé eurá!

Nové výkazy zaokrúhľujú sumy na celé eurá, a to žiaľ spôsobuje matematický problém. Pri spočítavaní zaokrúhlených čísiel vzniká takmer vždy rozdiel a hospodársky výsledok je o nejaké to euro odlišný od skutočného výsledku.

Riešenie                                                                                                                                    

Aby výkaz sadol na skutočnosť, je potrebné niektoré číslo upraviť, následne opraviť súčtové riadky až pokiaľ hospodársky výsledok nezodpovedá správnemu číslu. Takýto postup využíva aj Profit365. Pri zaokrúhľovaní sme zvolili postup, že ak vznikne pri výpočte rozdiel, výber riadku na „úpravu“  prebieha nasledovne:

  • v časti Súvahy sa nájde v aktívach najvyššia suma a tento riadok sa upraví
  • v časti Výsledovky sa nájde najvyšší výnosový riadok a ten je upravený

Mohlo by vás tiež zaujímať

Vyskúšajte Profit365 zadarmo

A začnite používať všetky funkcie
počas 30 dní zdarma.

Vyskúšať zadarmo
bez nutnosti vkladania platobnej karty
Web Profit365 používa cookies. Prehliadaním tohoto webu súhlasíte s ich používaním. Viac informácií OK